Bonus campus, czyli poszukiwania pola bitwy z 1241 rokupaździernik 2021 - marzec 2022

gmach główny


Choć słyszała o tym wydarzeniu cała Europa, a od jego czasu minęło kilka wieków, wciąż tak naprawdę nie wiadomo, gdzie wojska księcia Henryka Pobożnego starły się z mongolską armią w 1241 r. Poszukiwania pola boju mają długą tradycję, mimo to brakuje dowodów, które bezspornie pozwoliłyby zlokalizować to miejsce walk, do jakich doszło na Dobrym Polu, niedaleko nowo wybudowanego zamku w Legnicy.


Nasz obraz bitwy pod Legnicą z 1241 r. opiera się głównie na przekazie kronikarza Jana Długosza. Historycy próbują zweryfikować wiadomości podane przez polskiego kronikarza.

Pierwsze próby ustalenia podjęto w latach 60. w związku z planowanym otwarciem Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu. Po badaniach pól bitewnych na Psim Polu oraz pod Grunwaldem było to kolejne takie przedsięwzięcie w powojennej Polsce.

Wystawa prezentowana od października 2021 r. w Muzeum Miedzi w Legnicy omawiać będzie przede wszystkim wyniki poszukiwań prowadzonych w ciągu ostatnich lat na polach pod Legnicą. Zainicjowało je w 2018 roku przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Księstwa Legnickiego, a ich realizacja prowadzona jest we współpracy z Muzeum Miedzi w Legnicy oraz Fundacją Archeologiczną Archeo.

Podczas badań z lat 2018-2021 odkryto prawie 600 zabytków, datowanych na okres od neolitu po XIX/XX wiek, w tym militaria o metryce średniowiecznej. Jak wyglądały? Czemu służyły? I czego dzięki nim się dowiedzieliśmy? Jakie metody stosowano w czasie poszukiwań? W czym pomagało wojsko, które do dyspozycji miało gaziki, ciężarówkę, mikrobus i helikopter. Odpowiedzi na te pytania znajdziemy, oglądając ekspozycję.

Kurator wystawy: dr. Tomasz StolarczykBONUS CAMPUS, CZYLI POSZUKIWANIA POLA BITWY Z 1241 ROKU

BONUS CAMPUS, CZYLI POSZUKIWANIA POLA BITWY Z 1241 ROKU