MAJ-SIERPIEŃ 2019

Z okazji 100. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci legnicki oddział TPD wspólnie z Muzeum Miedzi w Legnicy przygotował wystawę „TPD: 100 lat z dziećmi i dla dzieci”, której uroczyste otwarcie planowane jest 28 maja.


Na wystawie eksponowane są plansze o historii powstania stowarzyszenia w 1919 r., jego początkach w Legnicy, które miały miejsce w 1945 r., kiedy to powstał Dom Dziecka Sierot Wojny, kolejnych latach działalności. Ukazane zostały sylwetki osób, które szczególnie zasłużyły się soją postawą i pracą społeczną na rzecz dzieci i ich rodzin, a także obecna działalność statutowa stowarzyszenia, ze szczególną rolą działalności na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Zgromadzone zostały także pamiątki, wydawnictwa, wyróżnienia otrzymane przez legnickie TPD w uznaniu jego działalności, m.in. statuetka otrzymana za zajęcie I Miejsca w I Edycji Plebiscytu „zDolne NGO” – dla najlepszej organizacji pozarządowej z Dolnego Śląska działającej w roku 2011 w obszarze wolontariatu, czy Dolnośląski Klucz Sukcesu 2012 dla Najlepszej Dolnośląskiej Organizacji Pozarządowej. Szczególne miejsce zajmuje sztandar Oddziału TPD w Legnicy – jeden z trzech, jakie posiadają oddziały stowarzyszenia. Eksponowane są także prace plastyczne wyróżnione w organizowanych przez TPD konkursach plastycznych.

Nie jest to pierwsza wspólna inicjatywa legnickiego TPD i Muzeum Miedzi: od wielu lat w witrynach muzeum eksponowane są prace nagrodzone w dorocznym Regionalnym Konkursie na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową.OTWARCIE WYSTAWY 28.05.2019 r.

GALERIA FOTOGRAFII