Wystawa przygotowana w 20 rocznicę śmierci malarza prezentuje jego artystyczny dorobek z niemal czterdziestu lat, jakie spędził w Legnicy. Na ekspozycji możemy zobaczyć ponad 70 prac ukazujących najbliższe mu jako temat pejzaże, często inspirowane najbliższą okolicą, martwe natury o wysmakowanej palecie barwnej, portrety i akty / w tym także rysunkowe /. Niewielkie wzbogacenie wystawy stanowią prace jego przyjaciół plastyków. Wypożyczone od rodziny, z muzeów i od prywatnych osób obrazy uzupełniają osobiste pamiątki, zdjęcia rodzinne i fotografie, które malarz także z powodzeniem wykonywał.


Bronisław Chyła - studiował w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Berlinie na wydziale grafiki użytkowej oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W Legnicy osiedlił się w 1947 roku i od tego czasu prowadził w tym mieście działalność pedagogiczną ucząc plastyki we wszystkich średnich szkołach, kierując Pracownią Malarstwa w Studium Nauczycielskim oraz sekcją plastyczną w Legnickim Domu Kultury. Czuwał nad profesjonalnym i amatorskim ruchem artystycznym organizując plenery i przeglądy. Jego charyzmatyczna osobowość i pasja twórcza sprawiły, że skupił wokół siebie całe środowisko artystyczne miasta. Założył i prowadził miejscowy oddział ZPAP. Działalność pedagogiczna w Legnicy i przez pewien czas we Wrocławiu nie przeszkadzała aktywnie uczestniczyć w wielu ogólnopolskich i zagranicznych wystawach zbiorowych oraz w organizacji wystaw indywidualnych. Był pierwszym laureatem nagrody miasta Legnicy za działalność artystyczną, otrzymał też złotą odznakę "Zasłużony dla Dolnego Śląska". Jego prace znajdują się w wielu zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i zagranicą.

Ekspozycja TUTOR. W kręgu profesora Chyły cz. I prezentuje twórczość Bronisława Chyły oraz partnerów jego twórczej działalności. Znalazły się na niej prace współpracowników Profesora ze Studium Nauczycielskiego w Legnicy, czyli tzw. Grupy Zamek, w skład której wchodzili m.in. T.Włodarczak, S.Fiderkiewicz, T.Wroński i D.A.Wlaźlak oraz prace działających już wtedy w Legnicy innych artystów: Państwa Zająców M.Rogali, J.Sucheckiej - Dyląg, Z.Frączkiewicza.

Otwarcie wystawy - 14.02.2007
Wernisaż - 09.03.2007
Czynna do - 27.05.2007