Przygotowana przez Muzeum Miedzi w Legnicy wystawa "Jan Paweł II w Legnicy. W dziesiątą rocznicę pielgrzymki" przypomina doniosłe dla naszego miasta i regionu wydarzenie.

Na ekspozycję składają się zdjęcia przedstawiające zaproszenie Ojca Świętego do Legnicy, przygotowania do pielgrzymki na lotnisku i w mieście, przybywanie i oczekiwanie pielgrzymów na Ojca Świętego na lotnisku, Mszę Świętą na lotnisku oraz wizytę Ojca Świętego w katedrze legnickiej. Autorami fotografii są pracujący w Legnicy znani fotograficy: Piotr Krzyżanowski, Franciszek Grzywacz, Wincenty Kołodziejski i Julian Zawisza. Znaczna ilość prezentowanych zdjęć została wykonana przez Kostasa Kawardzisa, mieszkańca Kamiennej Góry.

Od Parafii Katedralnej pw. ŚŚ Piotra i Pawła w Legnicy wypożyczone zostały na wystawę cenne pamiątki związane z osobą Ojca Świętego i uroczystościami w czasie Jego pielgrzymki do Legnicy. Są to: katedra / tron /, klęcznik, ornat oraz kielich i patena ofiarowane legnickiej katedrze. Od Legnickiej Kurii Biskupiej wypożyczyliśmy kopię obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa oraz rzeźbę przedstawiającą Świętą Jadwigę Śląską / kopia daru Diecezji Legnickiej /. Z własnych zbiorów, oprócz zdjęć, prezentujemy replikę autorską Supermonogramu Jana Pawła II, projekt logo wizyty papieskiej w Legnicy, znaczki, naklejki, materiały promocyjne, pamiątki, zaproszenia, bilety, wydawnictwa związane z Mszą i pielgrzymką. Od osób prywatnych wypożyczyliśmy ich osobiste pamiątki związane z tym wydarzeniem. Architekt Leszek Bryniarski przekazał projekty ołtarza na lotnisku i zdjęcia makiety.


Autor i komisarz wystawy - Łucja Wojtasik - Seredyszyn

Otwarcie wystawy - 08.06.2007
Czynna do - 02.09.2007