Metalurdzy znad Kaczawy

Metalurdzy znad Kaczawy. Cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu odkryte w Legnicy przy ul. Spokojnej

Redakcja: Kamil Nowak, Tomasz Stolarczyk
Ilość stron: 456
Oprawa: miękka
Format: 29,5 x 21 cm
Ilustracje: 92
Miejsce i data wydania: Legnica 2016Cena - 60 zł

nakład wyczerpany

Ta obszerna i bogato ilustrowana publikacja, będąca owocem wielomiesięcznej pracy całego zespołu dolnośląskich archeologów, została poświęcona cmentarzysku ciałopalnemu z epoki brązu, zlokalizowanemu w okolicach ul. Spokojnej w Legnicy. Ze względu na odkryte tam zabytki archeologiczne, a zwłaszcza dosyć licznie występujące ceramiczne formy odlewnicze, posiada ono status jednego z bardziej interesujących stanowisk archeologicznych z epoki brązu na terenie Dolnego Śląska, a nawet Europy Środkowej. Choć od badań wykopaliskowych w tym miejscu minęło ponad czterdzieści lat (1972 – 1973), dopiero teraz udało się doprowadzić do pełnego opracowania poszczególnych kategorii zabytków, wykonania ujednoliconej dokumentacji rysunkowej i fotograficznej, a także wykonania całego szeregu analiz specjalistycznych. Jak piszą redaktorzy tomu: „Niniejsza monografia ma na celu nie tylko uporządkowanie i opracowanie materiałów pochodzących z ratowniczych wykopalisk z 1972 i 1973 r., określenie chronologii cmentarzyska, ale również odniesienie się do wielu niezwykle istotnych zagadnień związanych z odkrytymi grobami odlewców – metalurgów”. Publikacja ukazała się dzięki wsparciu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Plik do pobrania /otwiera w nowym oknie/

Metalurdzy znad Kaczawy. Cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu odkryte w Legnicy przy ul. Spokojnej. (roz.36MB.)