Między Pragą a Legnicą. Matthäus (Matthias) Knote. Śląski rzeźbiarz epoki baroku i jego warsztat - Monografia

Między Pragą a Legnicą. Matthäus (Matthias) Knote.
Śląski rzeźbiarz epoki baroku i jego warsztat - Monografia

Redakcja: Kolbiarz Artur
Ilość stron: 352
Oprawa: miękka
Format: 30 x 21 cm
Ilustracje: 300
Miejsce i data wydania: Legnica 2017cena: 50 zł

Niniejsza publikacja, to efekt kilkuletnich badań terenowych i archiwalnych, a zarazem rozszerzenie pracy doktorskiej autora, który podjął się opisu życia i twórczości Matthiasa Knote. W swojej książce omawia życiorys artysty oraz sposób funkcjonowania jego pracowni, rekonstruuje œuvre legnickiego mistrza, utrudnione przez skromne zapisy archiwalne, a także niewielką liczbę dzieł sygnowanych i datowanych. W książce znalazła się charakterystyka walorów artystycznych dzieł Knotego, ich źródeł formalnych oraz wpływu, jaki wywarły na rzeźbę swego czasu. Jako że większość realizacji legnickiej pracowni pozbawiona jest jednoznacznego datowania,  przedstawiono je w ramach podziału na dwa umowne okresy: pierwszy obejmujący dzieła wykonane przed nawiązaniem współpracy z cystersami z Lubiąża (około 1664 – około 1669) i drugi omawiający prace stworzone w ramach pracowni przyklasztornej (około 1669 – około 1676).
Znaczną część książki wypełnia katalog dzieł legnickiej pracowni oraz prac wykluczonych z jej dorobku. Całości książki dopełniają aneksy obejmujące zbiór dokumentów archiwalnych dotyczących Matthäusa Knotego, uporządkowanych według miejsc przechowywania. Ich treść przedstawiono z zachowaniem oryginalnej pisowni uwzględniającej nietypowe lub błędne formy zapisu. Aby czytelne pozostało tło, na jakim przywoływana jest w nich osoba Knotego, dokumenty przytoczono w całości. Wydanie publikacji poprzedziła wystawa monograficzna poświęcona najwybitniejszemu reprezentantowi wczesnobarokowej rzeźby śląskiej Matthäusowi Knote 1636 – 1673 w Muzeum Miedzi w Legnicy. W katalogu zaznaczono, które z zachowanych dzieł M. Knotego udało się zaprezentować.