Szlachta na Śląsku i Górnych Łużycach. Średniowiecze. Nowożytność. Współczesność

Szlachta na Śląsku i Górnych Łużycach. Średniowiecze. Nowożytność. Współczesność/ Adel in Schlsien und in der Oberlausitz Mittelalter. Neuzeit. Gegenwart.

Redakcja: Wenzel Kai
Ilość stron: 340
Oprawa: miękka
Format: 28 x 21 cm
Miejsce i data wydania: Wrocław 2014cena - 112 zł

Katalog do wystawy: Trwanie wśród przemian. Szlachta na Śląsku i Górnych Łużycach od XVIII w.  składa się z dwujęzycznej części esejowej i katalogów. Pierwszy esej napisany przez Simon Donig nosi tytuł Śląska szlachta od 1740 roku do dzisiaj. Turniej rycerski w roku 1800.
Drugi esej  Larsa – Arne Dannenberga poświęcony jest szlachcie górnołużyckiej od XVII wieku. Arne Franke w trzecim eseju zajmuje się pałacami i dworami na Śląsku i ich potrzebami w zakresie ochrony. W czwartym eseju Matthias Donath prezentuje Pałace i dwory Górnych Łużyc od XVIII do XX wieku. Dyrektor Kulturhistorisches Museum Görlitz Jasper v. Richthofen pisze o swojej rodzinie: Rodzina v. Richthofen między historią, pielęgnowaniem tradycji i teraźniejszością. Relacja z doświadczeń.
Część katalogowa zawiera następujące rozdziały:
- Ziemie i własność ziemska (Spojrzenie na ziemie, Pałace na Śląsku i Górnych Łużycach, Szlachta jako stan, Władza szlachty ziemiańskiej, Dynamika szlachty, Sejmiki i parlamenty)
- Świat szlachty (Rodzina, Życie zgodne ze stanem, Okazje towarzyskie)
- Podstawy ekonomiczne (Zajęcia szlachty, Szlacheccy przedsiębiorcy na Górnym Śląsku)
- Edukacja i kultura
- Kościół i opieka
- Szlacheckie fundacje na Śląsku i Górnych Łużycach
- Władza szlachty w państwie i społeczeństwie
- Szlachta bez ziemi, ziemia bez szlachty

Druga część katalogu poświęcona jest rycerzom, junkrom, wysoko urodzonym i zawiera esej Lars – Arne Dannenberg i Jasper v. Richthofen Szlachta na Górnych Łużycach w średniowieczu i wczesnej nowożytności oraz katalog podzielony na następujące zagadnienia:
- Szlachta i kolonizacja
- Zamek
- Szlachta ziemska i mieszczanie
- Szlachta w okresie reformacji

Trzecia część katalogu poświęcona jest hrabinie Friederike v. Reden Opiekunka Kotliny Jeleniogórskiej.