Skarb srebrny z X wieku z Czarnkowa pod Legnicą

Skarb srebrny z X wieku z Czarnkowa pod Legnicą
A Tenth-Century Silver Hoard from Czarnków near Legnica


Redakcja naukowa (edited by)
Borys Paszkiewicz i Tomasz Stolarczyk

BIBLIOTHECA NUMMARIA LEOPOLDINA 4

Spis treści:

Rozdział I. Srebrny klucz do dziejów wczesnego średniowiecza (Borys Paszkiewicz)
Rozdział II. Wczesnośredniowieczne skarby z kaczawskiego rejonu osadniczego w świetle archiwaliów archeologicznych sprzed 1945 roku  (Krzysztof Demidziuk)
Rozdział III. Grodzisko w Czarnkowie w badaniach archeologicznych po 1945 roku (Przemysław Paruzel, Tomasz Stolarczyk)
Rozdział IV. Analizy GIS dla mikroregionu osadniczego w rejonie Czarnkowa (Piotr Noszczyński)
Rozdział V. Odkrycie i lokalizacja skarbu (Przemysław Paruzel, Tomasz Stolarczyk)
Rozdział VI. Zawartość skarbu (Dorota Malarczyk, Borys Paszkiewicz)
Rozdział VII. Analizy metaloznawcze monet zachodnioeuropejskich i arabskich oraz ozdób ze skarbu z Czarnkowa na tle problematyki surowcowo-technologicznej srebra we wczesnym średniowieczu (Aldona Garbacz-Klempka)
Rozdział VIII. Skarb z Czarnkowa: zanim powstał Śląsk (Borys Paszkiewicz)
Rozdział IX. Zakończenie (Borys Paszkiewicz i Tomasz Stolarczyk)
Katalog zawartości skarbu z Czarnkowa (Dorota Malarczyk, Borys Paszkiewicz)
Bibliografia (zestawili: Borys Paszkiewicz i Tomasz Stolarczyk)

Format: 28x22 cm
Miejsce i data wydania: Legnica-Wrocław 2022
Wydawcy: Muzeum Miedzi w Legnicy, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Opracowanie techniczne i skład komputerowy: Yellow Point Publications (https://ypp.com.pl)
Druk i oprawa: Art Service Sp. J.


Plik do pobrania /otwiera w nowym oknie/

Skarb srebrny z X wieku z Czarnkowa pod Legnicą
A Tenth-Century Silver Hoard from Czarnków near Legnica
(roz.16,8MB.)