Śląsk - perła w Koronie Czeskiej

Śląsk - perła w Koronie Czeskiej.
Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech

Oprac. naukowe: M.Kapustka, J.Klipa, A.Kozieł, P.Oszczanowski
Praha 2006,
s.558,
1200 il.,
format 30x30.
W sprzedaży jest także angielska oraz niemiecka wersja językowa

Cena: 110 zł