Tradycja i współczesność. Malarstwo Miny Gampelczerwiec - październik 2024 r.

gmach głównyMina Gampel, choć wiele doświadczyła, wciąż jest pełna energii i zachwytu nad światem oraz ludźmi, co doskonale widać w jej obrazach. Czasem są to nostalgiczne wspomnienia miasteczek, dziecięcych zabaw i rodziny, innym razem pełne radosnej ekspresji obrazy ilustrujące kulturę żydowską.

Na skrzydłach wyobraźni. Rzeźby Katarzyny Bułki-Matłaczkwiecień – sierpień 2024

Akademia Rycerska

Absolwentka Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiowała na Wydziale Rzeźby pod kierunkiem: Gustawa Zemły, Jana Kucza, Piotra Gawrona, Stanisława Kulona, Antoniego Janusza Pastwy i Tadeusza Łodziany. W 1991 r. uzyskała tytuł magistra sztuki, a w 1996 r. otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Bierze udział w wystawach krajowych i zagranicznych.

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA SATYRYKON – LEGNICA 2024


czerwiec - wrzesień 2024

gmach głównyWystawę tworzą prace nadesłane na tegoroczny konkurs rysunków satyrycznych. Ich tematem wiodącym jest „Atrapa”, natomiast drugą kategorię tradycyjnie stanowi „Żart i satyra”.

Zapomniane obozy napoleońskie


sierpień 2022 - czerwiec 2024

Urząd Miasta i Gminy Prochowice

Rynek 1Co zostało po Napoleonie? Zapraszamy na wystawę do Prochowic . "Zapomniane obozy napoleońskie" to tytuł wystawy, którą można oglądać w Prochowicach. Podsumowuje ona trwające od 2020 r. poszukiwania miejsc obozów wojsk francuskich, które stacjonowały tu w okresie zawieszenia broni podczas kampanii 1813 r.

Wizerunki królów polskich według Aleksandra Lessera


maj-sierpień 2024

gmach główny
Od maja do sierpnia w Muzeum Miedzi można oglądać wystawę pt. "Nie tylko Matejko. Wizerunki królów polskich według Aleksandra Lessera" – malarza historycznego, ilustratora, publicysty, krytyka sztuki, rysownika. Artysta urodził się w 1814 r. w Warszawie w rodzinie żydowskich kupców i bankierów, w trudnym czasie dla Polski, kiedy znajdowała się pod zaborami. Studia na Warszawskim Oddziale Sztuk Pięknych przerwało mu zamknięcie Uniwersytetu po upadku powstania listopadowego (1830-1831), więc wyjechał zdobywać wykształcenie w Dreźnie i w Monachium, co widocznie ukierunkowało jego twórczość. Reprezentował w malarstwie nurt archeologiczny, dokumentował sceny z dziejów Polski, poprzedzając ostateczny wygląd dzieła wnikliwą analizą historyczno-ikonograficzną źródeł, aby jak najwierniej przedstawić każdy szczegół.