Muzeum Miedzi w LegnicyGłówną siedzibą muzeum od początku jego istnienia jest zabytkowy, barokowy budynek dawnej kurii opatów z Lubiąża zlokalizowany w Legnicy przy zbiegu ulic św. Jana i Partyzantów, wzniesiony w 1728 r. (jeden z najcenniejszych zabytków architektury barokowej na Dolnym Śląsku).

Gromadzi zbiory związane z wydobyciem, przeróbką i zastosowaniem miedzi (minerały miedzi z całego świata, dawny i współczesny miedzioryt, zabytki techniki z zakresu górnictwa i hutnictwa miedzi, dawne i współczesne rzeźby kameralne z brązu, wyroby artystyczne i użytkowe z miedzi i jej stopów, kolekcję sztuki art déco), polskim złotnictwem współczesnym (dzieła artystów okresu międzywojennego i lat późniejszych oraz wykonane na legnicki konkurs srebra) oraz historią Legnicy i regionu legnickiego. Łącznie przez ponad 50 lat funkcjonowania placówki zebrano ok. 30 000 eksponatów, a w muzealnej bibliotece 8200 woluminów zwartych i 1700 tomów czasopism i liczby te stale rosną.

Muzealne obiekty:

  • Akademia Rycerska w Legnicy (miejsce ekspozycji wystawy stałej Akademia Rycerska w Legnicy. Dzieje gmachu i instytucji oraz wystaw czasowych) 
  • Kaplica zamkowa św. św. Benedykta i Wawrzyńca w Legnicy (pawilon na dziedzińcu Zamku Piastowskiego z reliktami kaplicy z 1220 roku),
  • Wieże św. Jadwigi (Zielona Komnata) i św. Piotra (wieża widokowa) - Zamek Piastowski

Oddział:

  • Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu.

Do muzeum należy także sąsiadujące z nim, największe na Dolnym Śląsku lapidarium /stała ekspozycja detali architektonicznych i kamiennych elementów wystroju dawnych legnickich budowli XIV-XIX w./