ja_mageia_template_v1.2_1.5.x

Nowa wystawa


INSPIRACJE SZTUKĄ
JAPONII


Akademia Rycerska

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna

Dział archeologii

Dział archeologii gromadzi zbiory i dokumentacją naukową dotyczącą prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej kultury materialnej ludności zamieszkującej obszar Legnicy i okolic. Dział prowadzi badania powierzchniowe i wykopaliskowe oraz przeprowadza konserwację ceramiki, drewna, skóry. Sprawuje nadzór merytoryczny na Pawilonem z reliktami kaplicy romańskiej.
 

Dział historii

Dział historii gromadzi wszelkie źródła historyczne odnoszące się do dziejów miasta oraz obszarów, które na przestrzeni dziejów wchodziły w skład organizmów państwowo-prawnych, dla których Legnica była głównym ośrodkiem administracyjnym.
Ponadto mapy, plany, starą i nową ikonografię Legnicy i okolic, broń z okresu wojny 30-letniej i kampanii napoleońskiej, rzemiosło legnickie, fotografię artystyczną i dokumentacyjną związaną z Legnicą, dokumentację okresu pionierskiego. Sprawuje nadzór merytoryczny nad Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu.
 
 
Dział historii górnictwa i hutnictwa miedzi
Dział historii górnictwa i hutnictwa miedzi gromadzi zabytki techniki z zakresu górnictwa i hutnictwa metali kolorowych, źródła i ikonografię do dawnej technologii wydobycia i przerobu miedzi i metali współwystępujących, dokumentację tworzenia się i rozwoju KGHM, minerały miedzi i metali współwystępujących w złożach polskich i obcych.
 

Dział sztuki

Dział sztuki gromadzi wyroby dawnego rzemiosła wykonane z miedzi i jej stopów, dawną i współczesną brązową rzeźbę kameralną, dawny i współczesny miedzioryt polski i obcy, dzieła plastyczne twórców środowiska legnickiego, numizmaty, dawne i współczesne medalierstwo, współczesne przedmioty ze srebra wyróżnione na Ogólnopolskich Przeglądach Form Złotniczych - Legnica. Sprawuje nadzór merytoryczny i konserwatorski nad Lapidarium muzealnym.
 
 
Dział naukowo-oświatowy
Dział naukowo-oświatowy koordynuje i prowadzi działalność oświatowo- wychowawczą i popularyzatorską, propaguje na zewnątrz wszelkie formy działalności Muzeum i organizuje publiczność muzealną, prowadzi sprawy wydawnicze, gromadzi dokumentację fotograficzną stanowiącą kronikę Muzeum, a ponadto przeźrocza i inne materiały poglądowe potrzebne w działalności oświatowej.
 
 
Muzeum Bitwy Legnickiej
Oddział - Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu prowadzi działalność ekspozycyjną i upowszechnieniową dotycząca wydarzenia w 1241 roku.
 
 
Pawilon Z Reliktami Kaplicy Romańskiej
Oddział - Pawilon Z Reliktami Kaplicy Romańskiej prowadzi sezonową działalność ekspozycyjną i upowszechnieniową w zakresie historii Zamku legnickiego. Oddział czynny jest na stałe w okresie: kwiecień-październik, a w pozostałe miesiące udostępniany jest na życzenie.