ja_mageia_template_v1.2_1.5.x

Nowa wystawa


INSPIRACJE SZTUKĄ
JAPONII


Akademia Rycerska

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Badania archeologiczne
Badania archeologiczne
Metalurdzy znad Kaczawy - opracowanie materiałów z cmentarzyska kultury pól popielnicowych w Legnicy, stan. 3 PDF Drukuj

Mamy przyjemność poinformować, że Muzeum Miedzi w Legnicy po raz kolejny otrzymało dofinansowanie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowany przez Dział Archeologii projekt pn. Metalurdzy znad Kaczawy - opracowanie materiałów z cmentarzyska kultury pól popielnicowych w Legnicy, stan. 3 został pozytywnie oceniony (po złożonym przez nas odwołaniu) i będzie realizowany przez Dział Archeologii naszego muzeum oraz współpracujące z nami instytucje oraz naukowców. Celem projektu jest opracowanie i opublikowanie bogatego materiału zabytkowego z jednego z największych cmentarzysk kultury pól popielnicowych w dorzeczu Kaczawy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cmentarzysko kultury pół popielnicowych z ulicy Spokojnej w Legnicy (Legnica stan. 3; AZP 77-21, stan. 102) znane jest głównie z faktu odkrycia na jego terenie w latach 1972-1973 aż trzech pochówków wyposażonych w narzędzia metalurgiczne: ceramiczne i kamienne formy odlewnicze.

Więcej…
 
Grzybiany. Osada nadjeziorna z epoki brązu i żelaza PDF Drukuj

Mamy przyjemność poinformować, że Muzeum Miedzi wspólnie z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na opracowanie i publikację materiałów zabytkowych ze stanowiska w Grzybianach.

Osiedle ludności kultury łużyckiej zlokalizowane na cyplu Jeziora Koskowickiego (Grzybiany, stan. 3; AZP 78-21; stan. 24) należy do jednego z najbardziej unikatowych stanowisk archeologicznych datowanych na epokę brązu i wczesną epokę żelaza rozpoznanych na terenie Dolnego Śląska. Wyjątkowość ta, podobnie jak w przypadku osad obronnych datowanych na podobny okres z Wielkopolski (np. Biskupin), wynika przede wszystkim z jego położenia oraz tego, w jakich warunkach nastąpiła depozycja materiałów archeologicznych. Wilgoć i bliskość wód Jeziora Koskowickiego sprawiła, że zachowała się tu znaczna liczba zabytków wykonanych z surowców organicznych – drewna, materiału osteologicznego (kości i poroże zwierząt domowych i dzikich) oraz szczątków paleobotanicznych (ziarna roślin dzikich i uprawnych).
Osada w Grzybianach znana była archeologom już w okresie międzywojennym, jednak największy zakres, a jednocześnie wkład w wiedzę na temat stanowiska miały prace podjęte tu w roku 1970 przez Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Kontynuowano je do roku 1980, a interdyscyplinarnym zespołem badawczym kierował dr hab. Z. Bukowski.

Więcej…
 
Badania stanowisk dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi PDF Drukuj

Pragniemy poinformować, że Muzeum Miedzi otrzymało dofinansowanie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację badań archeologicznych związanych z projektem pt. „Badania stanowisk dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi”.

Prace badawcze prowadzone będą przy współpracy z Akademią Górniczą-Hutniczą w Krakowie, Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Skoncentrują się one na terenie trzech okręgów górnictwa miedzi na Dolnym Śląsku: w rejonie Leszczyny, Kondratowa, Nowego Kościoła i Biegoszowa, w sąsiedztwie Chełmca, Jerzykowa na Pogórzu Kaczawskim oraz w rejonie Miedzianki.
Głównych ich celem będą prace dokumentacyjne i inwentaryzacyjne stanowisk związanych z prowadzonymi w ich obrębie pracami górniczymi i hutniczymi, lokalizacja miejsc wydobycia (szyby, sztolnie) oraz przerobu i wytopu rudy miedzi (huty, młyny rudy). Obok prac dokumentacyjnych dla wybranych stanowisk wykonane zostaną plany pomiarowe przy użyciu gradiometru i georadaru. Będą one miały na celu rozpoznanie struktury stanowisk, obecności w ich obrębie obiektów archeologicznych przed rozpoczęciem badań wykopaliskowych.

Projekt stanowić będzie uzupełnienie dotychczasowych prac badawczych, a jednocześnie etap wstępny do podjęcie prac wykopaliskowych w obrębie opisanych okręgów dawnego górnictwa.

Zebrany w czasie prowadzonych prac materiał zabytkowy (ceramika, inne zabytki) pozwoli na określenie chronologii prowadzonej tu działalności. W przypadku reliktów działalności produkcyjnej (żużle hutnicze, wytopy miedziane) planowane jest wykonanie w laboratoriach Wydziału Odlewnictwa AGH Krakowie analiz specjalistycznych. Będą one miały na celu określenie składu .


Na naszej stronie internetowej informować będziemy o realizowanych badaniach, ich wstępnych wynikach, tak aby mogli Państwo na bieżąco śledzić to co nowego w badaniach dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi.

dr Tomasz Stolarczyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
Badania w sąsiedztwie Leszczyny i Prusic (marzec-maj 2012) PDF Drukuj

Badania w sąsiedztwie LeszczynyKopalnia „Lena” w Wilkowie, ostatnia kopalnia margla miedzionośnego działająca na Pogórzu Kaczawskim zakończyła eksploatację tutejszych złóż 31 grudnia 1973 r.

Historia prac górniczych na terenie „Starego Zagłębia Miedziowego” bo tak od lat 50. XX w., po odkryciu złóż w rejonie Lubina i Sieroszowic określane były zwyczajowo kopalnie na terenie Pogórza Kaczawskiego (Leszczyna, Wilków, Nowy Kościół), sięga jednak czasów znacznie odleglejszych. Według legendy pierwsze kopalnie założono tu w XIII w. Eksploatację występujących tu złóż margli miedzionośnych prowadzono intensywnie w XVIII i XIX w.

Prowadzone przez Muzeum Miedzi badania archeologiczne mają na celu dokumentację i szczegółową inwentaryzację znajdujących się tu dawnej działalności górniczej i hutniczej. Wstępne wyniki prac, opis podejmowanych prac znajdą Państwo w dołączonym dokumencie PDF. W kolejnych artykułach będziemy informować co nowego w realizowanych przez nas pracach związanych z rozpoznaniem zagadnień dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi.

dr Tomasz Stolarczyk

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2