ja_mageia_template_v1.2_1.5.x

Nowa wystawa


INSPIRACJE SZTUKĄ
JAPONII


Akademia Rycerska

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Wystawy
Tribute to Profesor Huml PDF Drukuj
Wystawy czasowe
wtorek, 26 kwietnia 2016 00:00

Wystawa:"Tribute to Prof. Huml"
Termin: 26 kwietnia – 5 czerwca 2016 r.
Miejsce ekspozycji: Muzeum Miedzi, ul. św. Jana 1

Wystawa dedykowana jest zmarłej w 2015 r. prof. Irenie Huml - historyczce i krytyczce sztuki, autorce kilkuset tekstów, artykułów i recencji, która przez kilkadziesiąt lat współpracowała z Galerią Sztuki w Legnicy i środowiskiem złotniczym.

Na wystawie znajdują się prace czternastu uznanych polskich artystów-złotników, o których twórczości prof. Irena Huml pisała w swoich publikacjach i których twórczość bardzo sobie ceniła.

Uczestnicy wystawy:
Andrzej Bandkowski, Andrzej Boss, Lucyna i Marek Nieniewscy, Jarosław Westermark, Antek Zaremski, Ewa i Łukasz Zaremscy, Marcin Zaremski, Tomasz Zaremski, Jadwiga i Jerzy Zaremscy, Hanna i Jacek Zdanowscy.

Czy historia polskiej biżuterii współczesnej potoczyłaby się tak samo bez udziału Pani Profesor Ireny Huml? Być może, chociaż... pozwalam sobie w to wątpić. Nie mam za to wątpliwości, że dla recepcji i promocji polskiej współczesnej biżuterii artystycznej w Polsce w ostatnich pięćdziesięciu latach nikt inny nie uczynił tak wiele jak właśnie Ona. Próbując nazwać tę Jej rolę i dzieło, nie znajduję lepszego określenia niż „fenomen”.[…] „[P]rzypadek” Prof. Huml jest absolutnie wyjątkowy: przez całą swoją naukową drogę naukową nie tylko szeroko i wnikliwie badała współczesną biżuterię, lecz także niezwykle skutecznie i konsekwentnie ją popularyzowała, a nawet animowała ruch wystawienniczy wokół niej. Krytyczny język autorki nie tylko odsłaniał i unaoczniał każdemu odbiorcy wartości tkwiące w komentowanych dziełach, ale jednocześnie inspirował, utwierdzał lub zachęcał do zmiany myślenia artystów w ich twórczej aktywności. Nie sposób przecenić Jej dorobku popularyzatorskiego. To dzięki Niej słowo „srebro” stało się synonimem polskiej biżuterii współczesnej!


Zbigniew Kraska (ze wstępu do Irena Huml ARS ARGENTI, Legnica 2014)

Ewa Zaremska

Lucyna i Marek Nieniewscy


Irena Huml
Prof. dr hab., historyk sztuki i krytyk. Autorka ok. 500 studiów, artykułów, recenzji w licznych krajowych i zagranicznych czasopismach fachowych, wstępów do katalogów wystaw, rozdziałów w drukach zwartych oraz książek, m.in.: Polska Sztuka Stosowana XX wieku (1978), Współczesna Tkanina Polska (1989), Sztuka Przedmiotu, Przedmiot Sztuki (2003). Od czasu ukończenia studiów na Uniwersytecie Warszawskim związana z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzi seminarium doktoranckie Architektury Wnętrz i Rzemiosła Artystycznego. Należy do Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Jurorka i autorka tekstów w legnickich konkursach. Osoba o wyjątkowych zasługach dla recepcji i promocji polskiego złotnictwa współczesnego i dla Legnickiego Festiwalu SREBRO, z którym związana była od samego początku srebrnych pokazów. Współpracowała z organizatorami w wielu rolach: inspirowała problematykę wystaw, doradzała, jurorowała, pisała teksty krytyczne do katalogów i artykuły, patronowała naukowo sesjom teoretycznym. W uznaniu Jej wkładu w LF SREBRO została odznaczona przez Radę Miasta Legnicy odznaką za Zasługi dla Miasta Legnicy.