ja_mageia_template_v1.2_1.5.x

Nowa wystawa


INSPIRACJE SZTUKĄ
JAPONII


Akademia Rycerska

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Eksponat miesiąca Plansza dotycząca inżynierii wojskowej
Plansza dotycząca inżynierii wojskowej PDF Drukuj
Archiwum - Eksponat miesiąca
środa, 01 lutego 2012 10:52

Plansza dotycząca inżynierii wojskowej
Tytuł: Tafel in welcher alle gehörige Werck-zeuge zur KRIEGS-KUNST, Vestungs-bau und Artillerie, zu Belagerung der Stäette, Vestungen und Schlösser in Feld-Schlachten, Heer-Lager und Lager Pläetzen, auch allerley Schiff- und See-Materialien votrgestelt werden.
Autor: Nieznany
Wydawca: JOHANN BAPTISTA HOMANN Norymberga/Niemcy/
Czas powstania : 1.poł.XVIII w./do 1724 r./
Technika i materiał :  miedzioryt kolorowany, papier
Wymiary: 54x 74 cm (odcisk płyty: 48,5 x 70 cm)
Numer inwentarzowy: ML/H/2678
Data nabycia: 2009 r.

Plansza dotycząca inżynierii wojskowej

Plansza dotycząca inżynierii wojskowej w górnej części (nad ramką), posiada tytuł oraz informację o wydawcy i miejscu wydania.  W części środkowej zamieszczone zostały obrazowe instrukcje dotyczące budowy różnych rodzajów twierdz, obozów wojskowych, fortyfikacji wykonanych z ziemi, umocnionych drewnem, wzmocnionych przez konie fryzyjskie (kozły hiszpańskie), osłoniętych zaporami wodnymi (rowy, fosy, rzeki, przez które wykonywano mosty, widoczne na planszy). Sądząc po kształcie naniesionych na planszy linii fortyfikacji mamy tutaj do czynienia z narysem bastionowym, który znany był już w wieku XVII. Na planszy zamieszczono ponadto wiele narzędzi oraz materiałów stosowanych wówczas przy budowie m.in. fortyfikacji obrony wybrzeża. Znajdziemy także instrukcje na temat używania amunicji oraz artylerii, które  niezbędne były w oblężeniu miast, twierdz i zamków.
W dolnej części planszy zamieszczono trzy przykłady broni artyleryjskiej: kartauna (działo polowe strzelające kulami żeliwnymi), haubica (działo krótkie, strzelające stromym torem, ustawiane na wozach bojowych) oraz moździerz (działo o krótkiej lufie, potężnym kalibrze, którego użycie wymagało zastosowania kątomierza).

Plansza wydana została w Norymberdze przez Johanna Baptystę Homanna (1664-1724), kartografa, geografa, ale przede wszystkim rytownika map. Założona przez niego oficyna znana była z wydawanych map i atlasów, planów miast, planów bitewnych. Wśród tych dzieł na szczególną uwagę, ze względu na podjętą tematykę, bogactwo treści, zasługuje wydany w roku 1752(1750) ,,Atlas Silesiae”, zawierający mapy szesnastu księstw śląskich, w tym legnickiego oraz cztery mapy ogólne Śląska (Silesia Interior, Silesia Superior, Dioecesis Episcopatus Wratislaviensis). Atlas był dużym osiągnięciem osiemnastowiecznej kartografii. Był pierwszym, zleconym przez cesarza Karola VI Habsburga, urzędowym zdjęciem omawianego w nim regionu, dokonanego przez Johanna Wolfganga Wielanda, inżyniera wojskowego. Ogromną zaletą Atlasu są ilustrowane kartusze, określające charakter poszczególnych  dzielnic Śląska.

Tablica została zakupiona w 2009 r. a następnie poddana konserwacji. Od lutego 2012 roku, prezentowana będzie w ramach stałej ekspozycji poświęconej dziejom Akademii Rycerskiej. Studentów Akademii kształcono w zakresie m.in. architektury militarnej z uwzględnieniem  rysunku perspektywicznego, sztuki fortyfikacji i artylerii.

Anna Kurowska-Adamowicz