Cena: 12 zł


Płyta towarzyszy wystawie o tym samym tytule.

Przedstawia zarys sztuki rusznikarskiej oraz szczegółowo opisuje ekspozycję.

Zawiera dużą liczbę fotografii

Cena: 12 zł